وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل گفت پس از لغو تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ، کشورش انتظار دارد در 5 سال آینده تجارت خود با ایران را سه برابر کند.

به گزارش خبرگزاری «افه» ، مونتیرو در مصاحبه با روزنامه «فولیا د سائوپائولو» تصریح کرد :من معتقدم که در کوتاه مدت و در یک افق 5 ساله ، می توانیم جریان تجاری خود با ایران را سه برابر کنیم .

وی اشاره کرد :در سال 2015 ، تجارت دوجانبه بین برزیل و ایران به یک میلیارد و 670 میلیون دلار رسید که 30 درصد نسبت به سال 2011 میلادی ، هنگامی که تحریم ها تشدید یافتند ، کاهش یافت.

مونتیرو در ماه اکتبر در راس یک هیأت تجاری 33 نفره که به دنبال دسترسی به بازار ایران هستند، به ایران سفر کرد و احتمالا در ماه مارس یا آوریل نیز نخستین نشست مشترک اقتصادی با نمایندگان هر دو کشور را رهبری خواهد کرد .

توافق تسهیل سرمایه گذاری ها با ایران ، مشابه با توافقات به دست آمده با کشورهایی نظیر مکزیک ، کلمبیا و شیلی از جمله برنامه های این نشست خواهد بود.

در همین رابطه ، «خوسه آئوگوستو د کاسترو» رئیس انجمن تجارت خارجی برزیل نیز ابراز امیدواری کرد که روابط سیاسی خوب بین برازیلیا و تهران به گسترش و رشد روابط تجاری بین دو کشور منجر شود.

کاسترو افزود :از لحاظ سیاسی ، برزیل در سالهای اخیر نسبت به ایران رفتار خصمانه نداشت و این امر احتمالا به صادرات برای این کشور منجر خواهد شد.