کانال اختصاصی سایت لاتین ما افتتاح شد. از این پس می توانید از طریق آدرس زیر به ویدئوهای اختصاصی با موضوع آمریکای لاتین دسترسی داشته باشید.

https://www.youtube.com/channel/UCxBIjko9Wty8MQs7_vdF6dg