«سوزانا مالکورا» وزیر امور خارجه آینده آرژانتین در مورد سیاست خارجه دولت جدید کشورش نسبت به ایران، گفت: این کشور خواهان توسعه روابط بازرگانی با ایران است و در این ارتباط باید برقراری رابطه تجاری با تهران در برنامه دولت جدید آرژانتین قرار گیرد.
به گزارش مشرق، مالکورا در مصاحبه با شماره اخیر روزنامه 'لا ناسیون' تصریح کرد: دولت «مائوریسیو ماکری» که از پنجشنبه این هفته زمام قدرت را در دست خواهد گرفت از تعمیق روابط تجاری با ایران دفاع می کند و این بخشی از برنامه دولت جدید است.

وی افزود : اگر ما این فرصت را داریم که بتوانیم به ایران گندم بفروشیم و اگر این کشور خاورمیانه می تواند پول گندم را پرداخت کند، چرا نباید این کار بکنیم؟

مالکورا ادامه داد : چیز دیگر ، مساله آمیا است که هیچ ربطی به روابط تجاری ندارد و در این مورد، ماکری اعلام کرده که می خواهد تفاهمنامه آمیا را لغو کند.

منبع:  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/506249/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF