به گزارش لاتین ما یکی از مهاجرین ایرانی در اروگوئه که در فضای مجازی نیز فعال می باشد، در اکانت گوگل پلاس خود چنین نوشت:


 
پرچم داعش در آمریکای لاتین
نمی دانم دیدن پرچم داعش در آمریکای لاتین چه حسی به شما دست می دهد ....
چند وقت قبل رفتم در جمع شماری از مسلمانان یکی از کشورهای آمریکای لاتین. قرار بود برایشان صحبت کنم. وقتی وارد شدم دیدم عکس پرچم داعش را زده اند بالای سرشان.
خب توجهی نکردم و جلسه برگزار شد.
بعد از جلسه یک لب تاب آوردند و شروع کردند به نشان دادن عکس های مختلف.
به یکی شون گفتم لطفا سرچ کن پرچم داعش.
اون هم سرچ کرد و نتیجه معلوم شد.
بعد همشون یک دفعه گفتند:
No o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ازشون پرسیدم جریان چیه؟ چرا این پرچم را روی مقوا چاپ کرده اید و زده اید.
گفتند نه بابا. ما چیزی نداشتیم نصب کنیم. رفتیم به یک شرکت کامپیوتری گفتیم یک پرچم اسلامی از اینترنت برای ما دانلود و چاپ کن اون هم این را انجام داد.
همین!منبع: https://plus.google.com/117755199761410735158/posts/AumUem5GbKt