ده‌هاهزار نفر از مردم برزیل در سراسر این کشور با برپایی تظاهرات خواستار استیضاح رئیس‌جمهور شدند. ده‌هاهزار نفر از تظاهرات کنندگان برزیلی امروز یکشنبه در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار استیضاح «دیلما روسف» رئیس جمهور کشورشان شدند. روسف متهم به دست داشتن در رسوایی مالی گسترده‌ای است و گفته می‌شود وضعیت اقتصادی […]


ده‌هاهزار نفر از مردم برزیل در سراسر این کشور با برپایی تظاهرات خواستار استیضاح رئیس‌جمهور شدند.

ده‌هاهزار نفر از تظاهرات کنندگان برزیلی امروز یکشنبه در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار استیضاح «دیلما روسف» رئیس جمهور کشورشان شدند.

روسف متهم به دست داشتن در رسوایی مالی گسترده‌ای است و گفته می‌شود وضعیت اقتصادی برزیل نیز در مقایسه با ۲۵ سال گذشته افولی بی‌سابقه را تجربه می‌کند.

تظاهرات امروز سومین تجمع بزرگ در سال ۲۰۱۵ علیه روسف محسوب می‌شود. معترضان مقابل کنگره در برازیلیا پایتخت برزیل تجمع کردند.