به گزارش لاتین ما، پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیک های جهان در  مصاحبه خود با مجله ژزوئیتی درباره عناوین مورد بحث و جنجال برانگیزی که طی سالهای گذشته از کلیسا مورد سوال قرار گرفته است و به تیتر اول مجلات و روزنامه ها تبدیل شده است اظهار نظر کرد.    وی درباره جایگاه زنان در ساختار […]


به گزارش لاتین ما، پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیک های جهان در  مصاحبه خود با مجله ژزوئیتی درباره عناوین مورد بحث و جنجال برانگیزی که طی سالهای گذشته از کلیسا مورد سوال قرار گرفته است و به تیتر اول مجلات و روزنامه ها تبدیل شده است اظهار نظر کرد.

   وی درباره جایگاه زنان در ساختار کلیسا گفت: ضروری است که گام های بلندتری برای حضور زنان در کلیسا برداشته شود. باید در مکان هایی که

تصمیمات مهم گرفته می شود جنس زن هم حضور داشته باشد.

   خورخه ماریو برگوگلیو همچنین در جواب از سوالی در مورد همجنس بازان، در حالی که با نوعی ابهام صحبت می کرد اینطور گفت: در بوئنوس آیرس نامه هایی از همجنس بازانی دریافت می کردم که در حقیقت آسیب دیدگان اجتماعی بودند. زیرا به من می گویند که آنها احساس می کنند که کلیسا همجنس بازی را محکوم کرده است. اما کلیسا این را نمی خواهد! وی در توجیه ادعایش گفت:خدا در این زندگی اشخاص را همراهی می کند و وظیفه ماست که با آنها مطابق شرایطشان عمل کنیم. باید با عطوفت و شفقت با آنها همراهی کرد!

   وی همچنین درباره اصلاحاتی که باید در کلیسا صورت بگیرد این طور پاسخ داد: به روشنی می بینم که آنچه که امروز کلیسا بصورت فوری به آن نیاز دارد ظرفیت التیام جراحت ها و گرما بخشیدن به قلوب مومنین است!

   فرانسیسکو  در این مصاحبه ۲۷ صفحه ای افزود: نمی توانیم در مسائلی راجع به سقط جنین، همجنس بازی و جلوگیری از بارداری همچنان اصرار بورزیم و کلیسا در چنین موضوعاتی تابحال بصورتی آزاردهنده عمل کرده است. پیشنهاد کلیسا باید ساده تر عمیق تر باشد. 

   روزنامه ال کلارین ونزوئلا در ادامه، به نقل از رهبر کاتولیک های جهان که در شهر واتیکان مستقر است، راهبرد مدیریتی وی را شایسته سالاری و مشورت گیری های موردنیاز دانست و سکونت وی در کاخی در سانتا مارتا بجای کاخ واتیکان را بدور از ریاکاری دانست و گفت: کاخ سانتا مارتا قدیمی، بزرگ و مناسب است و تجملاتی نیست. وی که در اتاق ۲۰۱ این کاخ ساکن است گفت: این اتاق را انتخاب کرده ام زیرا نمی خواهم کشیشی تنها و منزوی باشم.