یکی از فعالان مجازی که در زمینه برخی کشورهای آمریکای لاتین صاحب نظر و دارای تجاربی در این منطقه است در صفحه گوگل پلاس خود، پس از پایان پذیرفتن دوران ریاست جمهوری اروگوئه، مطالبی نوشت که ذیلا آن را نقل می کنیم:

فقیر ترین رییس جمهور دنیا هم رفت.

دوره ریاست جمهوری اش تمام شد و رفت. مردی دوست داشتنی و متواضع. فقیر نبود بلکه تواضع ثروتش بود. دوازده هزار دلار حقوق می گرفت و فقط هزار و پانصد دلار را برای خودش نگه می داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می کرد. خانه اش ساده تر از آن است که بتوانی توصیف کنی. خیلی روح لطیفی داشت. کافی بود کمی از درد و مشقت مردم سوریه برایش بگویی تا اشک هایش جاری شود. این ها بخش از خاطرات من است "  رئیس جمهور اروگوئه در آمریکای لاتین، فقیرترین رئیس جمهور دنیا شناخته شده است پپه موخیکا، رئیس جمهور اروگوئه از فلسطین و مردم غزه حمایت کرد و برایشان اشک ریخت  به کمک مردم مظلوم سوریه شتافت  بارها اقدامات اسرائیل را محکوم کرد. 
مخالف نظم کنونی جهانی بود و مدافع فقرا و مظلومان عالم  می گفت هر چه پیرتر می شوم به خدا نزدیک تر می گردم  می گفت دوست دارم به ایران سفر کنم و با فرهنگ ایرانی ها از نزدیک آشنا شوم.  این بار باز هم نظام ما فرصت ها را از دست داد. مانند بسیاری از فرصت های دیگر  و اکنون رییس جمهور جدید اروگوئه می گوید: تهدید اسرائیل تهدید اروگوئه است

  خداحافظ پپه موخیکا