خانم کریستیانا فرناندز کریشنر که تا چند ماه آینده ریاست جمهوری را به منتخب بعدی مردم آرژانتین خواهد سپرد، متولد شهر لاپلاتا ی آرژانتین می باشد.اولین رئیس جمهور زن آرژانتین، علاقه خاصی به ژست گرفتن در برابر دوربین عکاسی دارد و حتی در دوران ریاست جمهوری هم از سگ خانگی خود دل نکنده است.

تصویر زیر این پیوند تاریخی از قدیم تاکنون را به وضوح نشان می دهد!این خانم، به مواضع ضدآمریکائی و ضدامپریالیستی معروف است؛ هرچند که هر از چند گاهی برای راضی نگه داشتن صهیونیست های یهودی ساکن این کشور، مجبور می شود به نمادهای آنان ادای احترام کند تا به یهودی ستیزی متهم نشود.