در دنیای سیاست، اصطلاحی تحت عنوان جمهوری موز وجود دارد. جمهوری موز عمدتا به کشورهای بی‌ثباتی گفته می‌شود که از لحاظ اقتصادی تنها به یک محصول مانند موز تکیه دارند و یک گروه فاسد ثروتمند آنها را اداره می‌کنند. هندوراس و گواتمالا از جمله جمهوریهای موز در جهان محسوب می شوند. به نظر می رسد علاوه بر اصطلاح جمهوری موز باید اصطلاح مافیای موز را نیز انحصارا درباره تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران بکار برد. کشورهایی که واردات موز در آنها در اختیار تعداد معدودی بوده که هر وقت بخواهند بازار را دستکاری کرده و با به همین ریختن اوضاع سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند.